2014-09-12
IMO Marpol Annex är det andra steget i att sänka utsläppen 
av svavel på rederiernas marina bränsle dramatiskt. Det träder i kraft från den 1 januari 2015.

Sänkningen går från dagens gräns på 1,0% ner till 0,1%. En mycket kraftig minskning således. المواقع الرياضيه

Detta gäller för all sjöfart på Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön (det så kallade SECA-området) och kommer naturligtvis att få stora konsekvenser inom transportsektorn. Mer information under hösten. 

Det är i dagsläget inte helt klart vad detta direktiv innebär i konkreta kostnadshöjningar. Då hösten innebär ett nytt budgetarbete inför det nya året vill vi därför flagga upp för denna kraftiga kostnadsökning redan nu. Vi följer naturligtvis denna utveckling mycket noga och vår förhoppning är att kunna återkomma med mer information succesivt allt eftersom beslut fattas i denna fråga.

Har du frågor angående Marpool – hör gärna av dig!