Välkommen till oss på CCM

CCM startades 2002 av Christer, Carlos, och Marcus med ambitionen att skapa ett logistikföretag med hög kundfokus, kompetens och servicenivå. I början var verksamheten koncentrerad på lastbilstransporter till Tyskland och dess grannländer, idag transporterar CCM gods med lastbil till hela Västeuropa och delar av Östeuropa.

Genom åren som vi har varit verksamma har förtroendet och den positiva respons som vi fått från våra kunder lett till att CCM expanderat och öppnat kontor även i Stockholm och Lübeck. Vårt verksamhetsområde har också vuxit till att även innefatta sjöfrakt, flygfrakt, samt terminalhantering. Genom vårt partnernätverk är vi idag en lokalt förankrad tredjepartslogistiker (3PL) med global räckvidd som erbjuder helhetslösningar inom logistik.

Grunden till vårt företag är byggt på det engagemang, kunskap, och innovativa tänkande som våra medarbetare har. Just dessa byggstenar göra att vi på CCM ser med stor optimism på framtiden och står redo att vidareutveckla vår verksamhet och se till att våra kunder drar nytta av våra individuellt anpassade, flexibla och kostnadseffektiva logistiklösningar.