CCM Projektlogistik

CCM Logistics Sweden AB är den samlade kraften av våra resurser och kunskap som vi använder till att skapa projekt- och kundspecifika lösningar. Behoven kan sträcka sig till att man behöver speciella IT-lösningar, dokumentation, hantera överdimensionerat gods, mervärdestjänster, installation eller om det är multi-modal sändningar så löser vi uppgiften på global och lokal nivå.

Ni väljer vilka tjänster ni vill ha och vi skapar ett nyckelfärdigt koncept helt enligt era önskemål.