Vår Miljöpolicy
Dagens konsumenter ställer krav på att företagen skall vara miljömedvetna.

Självklart anser vi på CCM att miljön är viktig, som speditionsföretag är ett aktivt miljöarbete särskilt att prioritera. I vårt arbete strävar vi efter att minska miljöbelastningen och för att få en bättre överblick har vi satt upp ett antal miljömål:

  • Effektivisera och samordna våra transporter i största möjliga mån
  • Kontinuerligt utbilda våra medarbetare.
  • Uppmana våra samarbetspartners att aktivt arbeta för ett bättre miljömål

 

Vår kvalitetspolicy
I vårt kvalitetsarbete är det viktigast att vi kan leverera snabb till våra kunder och i tid. Något vi också prioriterar är en hög service för våra kunder, därför har vi gjort det möjligt att kontakta oss när som helst dygnet runt. Vi arbetar även för att ha en funktionell hemsida där all information skall finnas tillgänglig.

Den korta leveranstid vi kan erbjuda får inte gå ut över våra chaufförer, så genom att varje trailer har bestämda förare kan vi tillgodose båda parters välbefinnande. Alla transporter utförs med Euro 4-5 klassade bilar, för minsta möjliga miljöpåverkan.